Brand

DAIHATSU

DAIHATSU

Model List


APPIAUSE (1998 - 2002)
APPIAUSE AT (1989 - 1997)
APPIAUSE MT (1989 - 1997)
APPLAUSE 4X4 (N/A - N/A)
APPLAUSE MT 1.6 (N/A - N/A)
APPLAUSE MT 1.6I (N/A - N/A)
CHARADE 1,3 5DR (N/A - N/A)
CHARADE 1,3 SDR (N/A - N/A)
CHARADE 1,5(G203) (N/A - N/A)
CHARADE 1,6 (N/A - N/A)
CHARADE 1,6 G201 (1993 - 1996)
CHARADE 1.0 (N/A - N/A)
CHARADE 1.3 (N/A - N/A)
CHARADE 1.3 CS/CX (N/A - N/A)
CHARADE 1.5 (N/A - N/A)
CHARADE 1.5 4X4 (N/A - N/A)
CHARADE 3DR 1.3 (N/A - N/A)
CHARADE 4X4 1.3 CX (N/A - N/A)
CHARADE 5DR 1.3 (N/A - N/A)
CHARADE CS/CX 1,3 (N/A - N/A)
CHARADE CX 1,3 4X4 (N/A - N/A)
CHARADE DI G302 16V 1 (N/A - N/A)
CHARADE G200S (N/A - N/A)
CHARADE G201S/G203S (N/A - N/A)
CHARADE G213S 4WD (N/A - N/A)
CHARADE GT-TI (N/A - N/A)
CHARADE GTI 1.6 (N/A - N/A)
CHARADE S/X/DIESEI (N/A - N/A)
CHARADE1.0/1.3(3DR)G2 (1993 - 2002)
CHARADE1.0/1.3(5DR)G2 (1993 - 2002)
CHARADE1.5(G203) (1995 - 2002)
CUORE (L701) (1998 - 2002)
CUORE DOMINO(L60) (N/A - N/A)
Charade (2003 - 2005)
Charade  1,0/1,3 (1993 - 2002)
Charade 1,0/1,3 (1993 - 2002)
Charade 1,0/1,3 (G200/202)3dr (1993 - 2002)
Charade 1,0/1,3 (G200/202)5dr (1993 - 2002)
Charade 1,5 (G203) (1995 - 2002)
Charade 1.0/1.3(G200/202) 3dr (1993 - 2002)
Charade 1.0/1.3(G200/202) 5dr (1993 - 2002)
Charade 1.5(G203) (1995 - 2002)
Charade 1.6 (1993 - 1996)
Charade 1.6(G201) (1993 - 1996)
Copen (2003 - 2006)
Coure (L251) (2003 - 2005)
Coure (L501) (1996 - 1998)
Coure (L701) (1998 - 2003)
Cuore (L251) (2003 - 2006)
Cuore (L501) (1996 - 1998)
Cuore(L501) (1996 - 1998)
Cuore(L701) (1998 - 2003)
DAIHATSU FEROZA (N/A - N/A)
DAIHATSU MIRA (N/A - N/A)
DAIHATSU RAND MOVE (N/A - N/A)
DAIHATSU ROCKY (N/A - N/A)
DAINATSU ROCKY (N/A - N/A)
FEROZA CX F300 1.6L (N/A - N/A)
FEROZA CXI F300 1.6L (N/A - N/A)
FEROZA F300 1.6L 4WD (N/A - N/A)
FEROZA II F310 16V1.6 (N/A - N/A)
FEROZA SX F300 1.6L (N/A - N/A)
FOURTRAK(F80/85) (N/A - N/A)
FOURTRAK/ROCKY(78) (N/A - N/A)
FOURTRAK/ROCKY(F73) (N/A - N/A)
FOURTRAK/ROCKY(F73/78 (1993 - 1999)
Fourtrak  Rocky (1993 - 1999)
Fourtrak Rocky (F73/78) (1993 - 1999)
Fourtrak Rocky(F73/78) (1993 - 1999)
Grand Move (1997 - 2002)
HI-JET(S85) VAN (N/A - N/A)
HI-JET(S85)PICK-UP (N/A - N/A)
Hi-Jet   Van  1,3i (1998 - 2005)
Hi-Jet Pick-up/Van (1993 - 2005)
Hi-Jet Pick-up/Van 1,0/1,2d(S85) (1993 - 2006)
Hi-Jet Pick-up/Van 1.0/1.2D(S85) (1993 - 2004)
Hi-Jet Van 1,3i(S85) (1998 - 2006)
Hi-Jet Van 1.3i(S85) (1998 - 2004)
MIRA CUORE (19990 - 1995)
MIRA CUORE L201 (1990 - 1995)
Move (L601) (1997 - 2002)
Move(L601) (1997 - 2002)
ROCKY (N/A - N/A)
ROCKY DE F78RG 2.8L (N/A - N/A)
ROCKY DX F73RG 2.8L (N/A - N/A)
ROCKY SE F73RG 2.8L (N/A - N/A)
ROCKY SX F78RG 2.8L (N/A - N/A)
Sirion  Sirion+ (1998 - 2005)
Sirion + (1998 - 2004)
Sirion Sirion+ (1998 - 2005)
Sportak Feroza (1988 - 1999)
Sportrak Feroza (1988 - 1999)
Terios (1997 - 2006)
V10/ V12/ V48/ V53P/ (1998 - 2002)
VALERA (N/A - N/A)
YRV  1,0 (2001 - 2005)
YRV  1,3 (2001 - 2005)
YRV 1,0 (2001 - 2006)
YRV 1,3 (2001 - 2006)
YRV 1.0 (2001 - 2004)
YRV 1.3 (2001 - 2002)

Featured Product